Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Kidskit

Mac's-Kidskit

De KIDSKIT is een nieuwe tool van de culturele dienst van het MAC’s.

De KIDSKIT wil kinderen helpen om in het MAC’s tentoongestelde werken zelfstandig te verkennen. Hij is bestemd voor kinderen vanaf drie jaar. 

De KIDSKIT wil banden scheppen tussen de kinderen en het kunstwerk, in interactie met hun omgeving.

De KIDSKIT kan als taboeret, lessenaar of kamerscherm worden gebruikt en bevat de gids “JEUNE PUBLIC”, diverse meetinstrumenten, collecties kleurstalen en allerhande klein materieel om het bezoek aan de tentoonstelling te ondersteunen.

Een ontwerp van de culturele dienst van het MAC’s en de optie industrieel design van het E.N.S.A.V./La Cambre.

Gratis voor gezinnen en scholen.

Gratuit pour les familles et les écoles.