Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

De collectie

Mac's-De collectie

De collectie van het Musée des Arts Contemporains van de Fédération Wallonie-Bruxelles in Le Grand-Hornu werd in 1999 opgestart, vóór de opening van het museum in 2002. Ze omvat ongeveer 300 kunstwerken van 150 Belgische en buitenlandse kunstenaars. Ze wil geen verzameling zijn van meesterwerken uit de mythologie van de hedendaagse kunst, waaraan al tal van Europese zijn gewijd, maar een geheel ontwikkelen dat representatief is voor de grote trends van vandaag, zonder de band te verliezen met de plaats waar ze worden bewaard, Le Grand-Hornu. Het werk van Christian Boltanski getiteld Les Registres du Grand-Hornu opende dit geheel in 1997. Sindsdien heeft de collectie zich ontwikkeld rond drie thema’s: Plaats, Poëzie en Geheugen.

De collectie van het MAC’s beantwoordt echter in de eerste plaats aan de wens van het museum om banden te scheppen, zowel op het gebied van onderwijs en uitwisselingen met de allerjongsten en de scholen, als op het gebied van de promotie van de hedendaagse kunst bij het grote publiek. Deze “bibliotheek” van kunstwerken is niet permanent te zien in Le Grand-Hornu maar wordt via samenwerkingsverbanden en bruiklenen vaak met andere Belgische en buitenlandse instellingen gedeeld.