Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

De geest

Mac's-De geest

Het Museum voor Hedendaagse Kunsten (MACS) is één van de mijlpalen van culturele projecten van de Federatie Wallonië-Brussel. Deze nieuwe ruimte die gewijd is aan de hedendaagse creatie en ontworpen is door Pierre Hebbelinck - één van de belangrijkste acteurs van de architecturale heropleving in Wallonië - schrijft zich in in de continuïteit van de omschakeling van de site begonnen aan het einde van de jaren 80 door de permanente afgevaardigde Claude Durieux. In de optiek van een politiek van aankoop en van tentoonstellingen van internationale allure, werd de artistieke directie van het museum toevertrouwd aan Laurent Busine, vaandeldrager van het project sinds 1991. Het is in januari 2016 dat Laurent Busine met het pensioen gaat en draagt het MACS over aan Denis Gielen zijn opvolger. 

Het MACS, dat ambitieus is wat betreft haar roeping om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren voor de hedendaagse kunsten, geniet sinds haar oprichting in september 2002 van de steun van de Waalse Regio, eigenaar van de historische site, de Waalse regio alsook van de Europese Unie. Haar ligging in het centrum van de as die Frankrijk verbindt met Nederland en Duitsland heeft er één van de meest toegankelijke pleisterplaatsen van gemaakt.

Er zijn drie belangrijke assen die de culturele missie van het MACS bepalen: het oprichten van een verzameling, de programmatie van tentoonstellingen en het organiseren van culturele animatie. Dankzij een specifiek budget dat haar is toegewijd, heeft de verzameling van het museum zich geleidelijk aan uitgebreid met werken gekozen door de Commissie Aankoop, belast met het vastleggen van de oriëntaties.

Hoewel er geen enkele zaal is gewijd aan een permanente tentoonstelling, verkiest de verzameling dezelfde reflectiepistes over hedendaagse, internationale kunst als die wordt nagestreefd tijdens tentoonstellingen, namelijk : het verband tussen het geheugen, de plaats en de poëzie. Open voor een veelheid aan genres en disciplines, zoals haar naam al aangeeft, richt het Museum voor Hedendaagse Kunsten haar aandacht zowel op traditionele vormen van de artistieke praktijk (schilderkunst, beeldhouwkunst, …) als op haar moderne (fotografie, installaties…) of hedendaagse gedaanteverwisselingen (video, multimedia…). Met een dienst van culturele animaties, aanwezig vanaf het prille begin, richt het museum haar missie op "het opvoeden van de blik ".

Talloze belgische en internationale kunstenaars werden reeds getoond, waaronder : Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Marie José Burki, Anish Kapoor, Patrick Corillon, Jean-Luc Mylaine, Robert Mappelthorpe, Christian Boltanski, Ann Veronica Janssens, Thierry De Cordier, Gilbert and Georges, Art and Language,…