Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Jef Geys

Quadra

Al meer dan vijftig jaar ontwikkelt Jef Geys zijn veelvormige artistieke project vanuit zijn dorp Balen in de Kempen. Deze streek op de grens van België en Nederland onderscheidt zich van het aangrenzende industriële landschap, door een relatief intact bewaarde natuur. Jef Geys, wiens oeuvre aansluit bij de conceptuele kunst, wil de esthetica uitbreiden tot het domein van de ethiek en zelfs dat van de politiek. Zijn werk heeft talloze, vanzelfsprekende banden met de sociale context waarin het verankerd is en heeft een uitgesproken autobiografische dimensie. Daarom vinden veel van zijn acties plaats op de snijlijn van de privésfeer en de openbare ruimte: deelname aan een lokale staking, onderzoek naar de volkstaal, planten zaaien in zijn tuin… In 2009 nam hij als Belgische vertegenwoordiger deel aan de Biënnale van Venetië en presenteerde daar zijn Quadra Medicinale, dat eens te meer blijk geeft van zijn interesse voor de notie ‘terroir’. Voor dit interdisciplinaire en coöperatieve project vroeg hij vier personen om in hun respectieve steden (Villeurbanne, NYC, Moskou, Brussel) in een kwadrant van een vierkante kilometer wilde planten te verzamelen met de utopische bedoeling om aan daklozen te leren hoe ze zich kunnen verzorgen met wat in de straat groeit.

Op uitnodiging van het MAC’s zal Jef Geys in 2018 het Quadra-project op de site van Le Grand-Hornu verderzetten. In de lente zal hij hier acht plantenbakken plaatsen die de schematische vorm hebben van de geopolitieke grenzen van acht Europese landen: Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Frankrijk en België. In deze ‘tuinen’, die allemaal dezelfde oppervlakte hebben (zoals in de befaamde Atlas à l’usage des artistes et des militaires van Marcel Broodthaers), worden wilde planten gezaaid die typisch zijn voor deze regio’s om vervolgens hun natuurlijke evolutie in deze biotopen te observeren. Net als voor het Belgische paviljoen in Venetië, wordt voor Quadra, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het zoölogisch laboratorium van de Université de Mons, in de acht landen een correspondent gemobiliseerd en het project zal fungeren als kader voor een kritische reflectie over de krachtverhoudingen tussen naties en over ecologische thema’s waar de kunstenaar al altijd interesse voor had.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling, waarvan Françis Mary commissaris is, zal de kunstenaar een speciaal Grand-Hornu-nummer van het Kempens Informatieblad uitgeven, een publicatie die hij al sinds 1977 regelmatig als communicatiemiddel gebruikt.