Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Patrick Guns

De Belgische kunstenaar Patrick Guns (1962, Brussel) stelt op cynische wijze de wreedheid, het absurde en het tragische van ons menselijke lot aan de kaak. Al meer dan twintig jaar brengt hij een kunst waarvan het politieke engagement verstoken is van elke ideologie. Gewapend met zijn zwarte humor en aangespoord door zijn opgewekte bitterheid, werpt hij op de zware thema’s uit onze geschiedenis of onze actualiteit, zoals de oorlog, de doodstraf, het kolonialisme, het racisme of de clandestiene immigratie, een bijtende blik die het lage of pathetische vernis afkrabt waarmee de media ze vaak bedekken. Zo wil hij hun tragische dimensie aan het licht brengen, zonder empathie op te wekken maar ons aansporend om ons geweten te onderzoeken. Toch verwerft zijn oeuvre via woordspelletjes en associaties van ideeën en beelden de poëtische kwaliteit die noodzakelijk is om de moraal en het schuldgevoel te overstijgen. Met deze eerste monografische tentoonstelling die een museum in België aan Patrick Guns wijdt, wil het MAC’s een oeuvre voor het voetlicht plaatsen dat ontegensprekelijk is ontstaan in een geglobaliseerde wereld waarin de menselijke beschaving en het menselijke leven nog geen universele waarden zijn.