Het Centrum voor innovatie en design

Het CID – centrum voor innovatie en design in Le Grand-Hornu – streeft ernaar om hedendaags design te promoten door middel van een programma met tentoonstellingen en publieksbemiddeling dat innovatie, experimenteel onderzoek, de opkomst van nieuwe thema's en onderzoeksdomeinen in design, architectuur en vormgeving stimuleert. Door de diversiteit van deze creatieve domeinen weer te geven, wil het CID het publiek sensibiliseren voor een cultuur van design en architectuur. Het bevraagt, bestudeert en verklaart deze cultuur in dialoog met makers en onderzoekers, maar ook met burgers.

Ontdek het CID