Het MACS

Het Museum voor Hedendaagse Kunsten van de Federatie Wallonië-Brussel (MACS), gelegen op de
site van de voormalige steenkoolmijn van Le Grand-Hornu (UNESCO Werelderfgoed), opende zijn
deuren in 2002. Samen met het Centrum voor Innovatie en Design (CID) vormt het een van de
culturele polen die gericht zijn op diverse kunstdisciplines.


Naast het opbouwen van een collectie met meer dan 450 werken ontwikkelt het museum een
uitgebreid tentoonstellingsprogramma met internationale uitstraling. Dit aanbod omvat zowel
monografische (Tony Oursler, Anish Kapoor, Christian Boltanski, enz.) als thematische
tentoonstellingen (Sisyphe, Le Jour se lève; S.F. [Art, Science & Fiction]; Rebel Rebel, Art + Rock, enz.).

Het MACS zet ook ambitieuze kunstenaarsresidenties op die uitmonden in de productie van werken
die een link hebben met een belangrijke hoeksteen van de programmatie: het geheugen. Zo deed de
Amerikaanse kunstenaar LaToya Ruby Frazier in 2017 een omvangrijk fotografisch onderzoek rond de
geschiedenis van mijnwerkers van Le Grand-Hornu. In 2019 exploreerde de Nederlandse kunstenaar
Fiona Tan de archieven van utopist Paul Otlet, die bewaard worden in het Mundaneum.


Bovendien schenkt het MACS bijzondere aandacht aan publieksbemiddeling en de uitgave van
boeken en lithografieën.

ARTE Reportage 

"Van industrie naar kunst - Het MACS in Le Grand Hornu", 2022
Realisatie: Carola Wittrock