Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

 

Wat zijn persoonsgegevens?


“Persoonsgegevens” (hierna afgekort als PG) zijn alle gegevens die op u betrekking hebben en waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Dit gaat bijvoorbeeld over uw gebruikersnaam, naam, geslacht, geboortedatum, adres of e-mailadres.
Om een optimaal gebruik van onze diensten en vooral gepersonaliseerde diensten te garanderen, communiceert u inderdaad bepaalde PG naar het MACS. Het versturen van bepaalde gegevens is zelfs noodzakelijk om bepaalde diensten mogelijk te maken (bijvoorbeeld het aankopen van tickets via het platform Elloha of het versturen van onze nieuwsbrieven).

Dit kan ook betrekking hebben op de gebruikersgegevens die automatisch verzameld worden wanneer u onze website bezoekt. Wij bewaren inderdaad uw gebruikersgegevens door middel van tracing, bijvoorbeeld met cookies.

 


1. Contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordigers:

Voorzitter van het MACS – Jean-Paul Deplus 
Directeur van het MACS - Denis Gielen : denis.gielen@grand-hornu.be

 

2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Het MACS bepaalt de voorwaarden en de doeleinden van uw persoonsgegevens. Het MACS is dus de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

•     Uw gegevens worden uitsluitend door het MACS verwerkt en bijgehouden. Als u vragen hebt of als u uw gegevens wenst te verifiëren, neem dan contact op met onze databeheerder via info.macs@grand-hornu.be.

 

3. Doel van de verwerking

Het MACS kan uw persoonlijke gegevens verwerken:

a. in het kader van informatie of diensten die u aangevraagd heeft (vooral voor het versturen van nieuwsbrieven of bij een aanvraag voor beeldmateriaal); en/of

b. in het kader van het verzamelen van informatie om onze website, producten en diensten te kunnen verbeteren (vooral door middel van cookies).

 

4. Beheren van uw persoonlijke gegevens

•    Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de nieuwsbrief van het MACS naar u te versturen.
•    De persoonsgegevens worden aan geen enkele andere instantie of organisatie doorgegeven.
•    Uw gegevens zullen bewaard worden totdat u zich afgemeld of uitgeschreven hebt.
•    U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, om er een kopie van te ontvangen of om uw gegevens te corrigeren, aan te passen of te wissen. U hebt eveneens het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken of om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Voor al uw vragen over uw gegevens kunt u via e-mail terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke: info.macs@grand-hornu.be

Als u van oordeel bent dat het MACS uw rechten niet gerespecteerd heeft en/of uw gegevens niet verwerkt heeft conform de GDPR-wetgeving, dan kunt u bezwaar indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel
02/274.48.00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

5. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken het softwareprogramma Mailchimp voor het beheren en versturen van onze nieuwsbrieven. 
Bijgevolg worden uw persoonsgegevens bewaard door Mailchimp zelf. Mailchimp garandeert dat zijn Addendum over de gegevensverwerking zodanig opgesteld is dat het voldoet aan de voorschriften van de GDPR. Daardoor heeft het MACS de toelating om persoonsgegevens binnen de EER (Europese Economische Ruimte) / Verenigd Koninkrijk door te sturen naar Mailchimp in de Verenigde Staten en mag Mailchimp deze gegevens wettelijk verwerken in naam van het MACS.

Meer informatie

 

6. Gebruik van cookies


Onze website gebruikt analytische cookies als trackingtool, in het bijzonder Google Analytics en Facebook Pixels. Met deze cookies kunnen we het verkeer van en naar onze website en het gedrag van de websitebezoekers analyseren, met als doel de gebruikerservaring te optimaliseren.
Aangezien Google en Facebook aangesloten zijn bij het EU-VS-privacyschild (overeenkomst tussen de EU en de VS rond de bescherming van gegevens), worden de gegevens die door hun cookies verzameld worden, wettelijk verwerkt. Meer informatie).
Volgens de standaardinstellingen van de meeste browsers is het opslaan van cookies toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen zodanig aan te passen dat alle cookies systematisch geweigerd worden of dat slechts een deel van de cookies aanvaard of geweigerd wordt, afhankelijk van wie ze verstuurt.

Voor aanvullende informatie over de verplichtingen met betrekking tot de GDPR verwijzen we u graag door naar de Europese regelgeving: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679