Het MACS heeft een aangepast aanbod voor diverse doelgroepen om kunst toegankelijk te maken voor iedereen.  

 

Enkele projecten:

 

Artikel 27

Het MACS heeft een specifiek aanbod uitgewerkt voor wie in aanmerking komt voor ‘artikel 27’, dat als doel heeft om de toegang en deelname aan cultuur te faciliteren voor personen in een moeilijke situatie.  

 

Meetme@MACS

In 2015 heeft het MACS het project Meetme@MACS op poten gezet. Hierdoor krijgen mensen met dementie de kans om hun herinneringen op te roepen via het ervaren van kunstwerken. Het MACS werkt hiervoor in het bijzonder samen met het Hôpital du Chêne aux Haies in Bergen.

 

Bezoeken voor blinden en slechtzienden

Voor mensen met een visuele beperking is er een bijzondere aanpak uitgewerkt. Om hen het opzet van elke tentoonstelling te laten ervaren, zijn er specifieke hulpmiddelen ontworpen, zoals maquettes, thermovormen, muzikale fragmenten en teksten in braille.

Het MACS werkt de bezoeken voor blinden en slechtzienden uit in samenwerking met de vereniging Les Amis des Aveugles in Ghlin.

 

Vormingen in samenwerking met de organisatie ‘Entraide et Solidarité Protestantes’ (ESoP)

ESoP is een vereniging voor sociale bijstand die zich voornamelijk richt tot nieuwkomers. Ze promoot emancipatorische activiteiten door middel van workshops over de Franse taal, koken en nieuwe technologieën.

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Schaduw Archief” heeft het MACS de krachten gebundeld met ESoP voor een project dat voor en door de deelnemers werd gecreëerd, met het geheugen als centraal thema.

 

 

Workshops in de gevangenis van Bergen

In zijn missie om kunst uit de museumcontext te halen, werkt het MACS samen met de gevangenis van Bergen. Het educatieve team gaat geregeld naar de psychiatrische afdeling om er te praten over diverse kunstwerken en kunstenaars met behulp van projecties en workshops.