Le Grand-Hornu

Le Grand-Hornu wordt beschouwd als een van de mooiste industriële archeologische sites in Europa uit de negentiende eeuw. De voormalige steenkoolmijn in Le Grand-Hornu is sinds 2012 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De site, eigendom van de provincie Henegouwen, biedt momenteel onderdak aan twee instellingen die ongeveer tien tentoonstellingen per jaar organiseren: het CID, Centrum voor Innovatie en Design, en het MACS, Museum voor Hedendaagse Kunsten. Le Grand-Hornu wil alle bezoekers de kans geven om hun eigen interesses te volgen (erfgoed, design en hedendaagse kunst) of om de plek op een bijzondere manier te ontdekken tijdens een van de talrijke rondleidingen, schoolactiviteiten, stages, workshops, lezingen en evenementen die georganiseerd worden door de teams van het CID en het MACS. Met het park, de neoclassicistische architectuur, de hedendaagse uitbreiding, het documentatiecentrum, de Artshop, het restaurant en het terras in de zomer gaat de aantrekkelijke combinatie van erfgoedtoerisme en hedendaagse cultuur hand in hand in Le Grand-Hornu.

 

Historiek van de site

1774
Geboorte van Henri De Gorge

1778
Uitgraven van de eerste mijnschacht van Le Grand-Hornu door Charles Godonnesche (eerste uitbater van de mijnen van Le Grand-Hornu)

1810
Overname van de mijnen van Le Grand-Hornu door Henri De Gorge van de weduwe van Godonnesche

1816
Begin van de bouwwerken voor de arbeiderswijk

1827
Begin van de bouwwerken voor de machinewerkplaats van Le Grand-Hornu

1830
- Lente 1830: aanleg van de eerste spoorweg in Le Grand-Hornu
- 10 oktober 1830: opstand van de voermannen (‘pillage De Gorge’) als gevolg van de aanleg van de spoorweg

1832
Overlijden van Henri De Gorge als gevolg van een cholera-epidemie

1843
Ontstaan van de ‘Société Civile des Usines et Mines de Houille’ van Le Grand-Hornu

1855
Oprichting van het standbeeld ter nagedachtenis van Henri De Gorge (door beeldhouwer Égide Mélot)

1927
Bouw van een mausoleum na de goedkeuring om het stoffelijk overschot van Henri De Gorge en zijn familie over te brengen van het kerkhof van Hornu naar Le Grand-Hornu

1950
Het bedrijf op naam van de familie De Gorge wordt ontbonden en opgeslorpt door de ‘Société Anonyme des Charbonnages du Hainaut’

1951
EGKS-Verdrag

1954
Sluiting van de steenkoolmijn van Le Grand-Hornu

1969
Koninklijk Besluit voor de sloop van de site

1971
Aankoop van de site door Henri Guchez en eerste fase van de restauratie

1984
Oprichting van vzw Grand-Hornu Images

1989
Aankoop van de site door de provincie Henegouwen en tweede fase van de restauratie

1991
Beslissing tot het oprichten van het Museum voor Hedendaagse Kunsten van Le Grand-Hornu

1993
Le Grand-Hornu wordt geklasseerd als Waals erfgoed

2002
Officiële opening van het MACS

2012
Op 1 juli wordt de site van Le Grand-Hornu toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de UNESCO

2014
De vzw Grand-Hornu Images wordt het CID – centrum voor innovatie en design in Le Grand-Hornu