Het MACS heeft doorheen het jaar verschillende gratis activiteiten voor scholen.

Gratis maanden

Het MACS heeft voor scholen een specifiek activiteitenaanbod met gratis toegang en gratis rondleidingen. Met deze tijdelijke acties krijgen klassen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs de mogelijkheid om hedendaagse kunst te leren ontdekken.

Meer informatie

 

Eerste woensdag van de maand

Scholen hebben eveneens gratis toegang op elke eerste woensdag van de maand.

 

Lesvrije dagen

Klassen die zoeken naar activiteiten tijdens de lesvrije dagen, kunnen gratis terecht in het MACS.

 

 

Activité pour les écoles au MACS

 

U kan dit combineren met een bezoek aan het CID, dat hetzelfde gratis aanbod heeft.

 

Info en reservaties:

 +32 (0)65 613 902
reservations@grand-hornu.be