De gidsen van het MACS bieden leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs de mogelijkheid om de voornaamste thema’s die aan bod komen tijdens de rondleiding in het museum of tijdens een vorming in de klas, verder te bespreken tijdens een filosofisch gesprek. Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd om open vragen te formuleren in kleine groepjes. Na enkele minuten van reflectie komt de hele groep opnieuw samen en selecteren ze één of twee vragen. In het vervolg van de sessie wordt de gekozen redenering verder uitgesponnen door middel van een kritische collectieve bevraging.

Waarom?

> Om te leren luisteren, het woord te nemen, je standpunt uit te drukken.

> Om de zaken in vraag te leren stellen, een kritische vraagstelling te formuleren.

> Om een argumentatie te ontwikkelen en uit te diepen.

> Om een gedachtegang op te bouwen, een kritische blik op de wereld.

  

Duur?

Rondleiding / vorming in de klas (45 min.) + filoworkshop (45 min.) = 1u30.

Maximaal 25 leerlingen

 

Waar?

De workshops kunnen in de klas plaatsvinden of in het museum, als vervolg op een rondleiding.

 

*De museumgidsen zijn geoefend in het stellen van filosofische vragen na het volgen van een reeks opleidingen bij het CAL (Centre d’Action Laïque).

Als u uw bezoek wil voorbereiden of als u een vorming wil rond een specifiek thema, neem dan gerust contact met ons op.

Info en reservaties: +32(0)65 613 902 / reservations@grand-hornu.be