Elk jaar gaat het MACS – in het kader van zijn tentoonstellingen – specifieke en interdisciplinaire samenwerkingen aan met verschillende scholen (dans, muziek, theater).

Op korte afstand

Workshop met de studenten van de opleiding beeldhouwkunst van La Cambre en van Images Dans le Milieu d’ARTS2 
Van 30 januari tot en met 28 februari 2021


Op korte afstand toont de werken van een tiental studenten aan de kunsthogescholen La Cambre en ARTS2.
Op uitnodiging van het MACS hebben deze studenten deelgenomen aan een workshop. Daarin zijn ze enerzijds aan de slag zijn gegaan met de museumruimte en stonden ze anderzijds voor de uitdaging om samen een tentoonstelling op te zetten. De onderwerpen zijn geïnspireerd door de ‘nabijheid’ van kunstwerken, zonder de crisis – waar we ons momenteel in bevinden – uit het oog te verliezen. In een tijd waarin ‘het fysieke’ tijdelijk verdwenen is uit het dagelijkse leven, zijn kwesties als afstand, verwijdering en gemis hun voornaamste bekommernissen. Ze vormen dan ook de rode draad in deze unieke ontmoeting tussen twee ateliers. 


Met: Igor Adamskiy, Marie Bertrand, Jérôme Boulanger, Thibault Danhaive, Sophia Dieckschafer, Thibaut Drouillon, Mehdi Gorbuz, Charlotte Lavandier, Yadi Lei, Lucas Mesdom, Gladys Siddi. 
 

IDM + MACS #2 

Workshop met de studenten ‘Images Dans le Milieu’ van hogeschool ARTS2 - 2019

 

Het MACS ontving de studenten van de richting IDM – Images Dans le Milieu – van hogeschool ARTS² voor een tweede maal voor een workshop in het museum.

Voor deze gelegenheid hadden de studenten verschillende cases uitgewerkt rond de thema’s en vragen die aan bod kwamen in de tentoonstelling De Bijen van het Onzichtbare. Performances, video-installaties, fotografie en interactieve werken werden aan het publiek getoond tijdens een tentoonstellingsweekend.

IDM-MACs#2E

Hou de schooldeuren open voor kunst!

Herinrichting van de speelplaats van de school Rampe Anfouette in samenwerking met kunstenaar Jean Glibert
2018-2019

 

Het MACS bundelde de krachten met de school Rampe Anfouette en de gemeente Colfontaine om de transformatie van hun speelplaats uit te denken. In samenwerking met kunstenaar Jean Glibert zette het MACS een uitgebreid bemiddelingsproject op poten: rondleidingen, vormingen op school, de transformatie van de speelplaats, een crowdgiving- campagne, de realisatie van een videoclip en een partnerschap (met de gemeente Colfontaine, het bedrijf Akzo Nobel en Gingo).

MACS - Exposition - Les Abeilles de l'Invisible - Visite scolaire

Educatief bezoek voor leerkrachten in spe 

2019

 

Een vijftigtal leerkrachten in spe ontdekten het MACS tijdens een pedagogische studiedag. Tijdens hun museumbezoek kregen de studenten verschillende vragen voorgeschoteld, zoals “wat is hedendaagse kunst?”, “wat is de relevantie ervan voor een kind?”, “hoe benader je het met een schoolgroep?”, enzovoort. Tijdens een filosofische workshop in het museum werden gedachten uitgewisseld hierover.

MACS_visite d'exposition par une classe de secondaire

Vorming voor een klas economische wetenschappen  

2019

 

Dit project, dat uit drie opeenvolgende fases bestond, zette in op het sensibiliseren van leerlingen rond een discipline waarmee ze amper vertrouwd waren, met name hedendaagse kunst.

Tijdens een eerste bijeenkomst met de klas lieten de leerlingen zich onderdompelen in de thema’s die aan bod kwamen in de tentoonstelling De Bijen van het Onzichtbare. Na deze introductie bezochten de leerlingen de tentoonstelling onder begeleiding van een gids, waarna de klas zelf verder op ontdekking ging. Tijdens de derde en laatste ontmoeting werd kennisgemaakt met diverse kunstpraktijken, waaronder die van Marcel Duchamp en Joseph Beuys. Het project werd afgesloten met een discussie.

IDM+MACS - workshop - étudiants d'IDM

IDM + MACS #1

Workshop met de studenten ‘Images Dans le Milieu’ van hogeschool ARTS2 - 2018

 

Op uitnodiging van het MACS kregen de studenten van de richting IDM van hogeschool ARTS², in het bijzijn van hun docenten, de kans om kunstwerken te maken die thematisch verwant zijn met de tentoonstelling Albedo. Deze workshop in situ, die een maand duurde, mondde uit in een tentoonstelling die een volledig weekend open was voor het publiek. De studenten maakten ook werk van de publieksbemiddeling en de bezoekersgids.

Workshop au MACS avec les étudiants de l’option danse contemporaine de l’IPES de Tournai

Dans workshop

Met de studenten hedendaagse dans van het IPES in Doornik - 2018

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Albedo nodigde het MACS de studenten hedendaagse dans van het IPES in Doornik uit voor een tweedaagse workshop. Geconfronteerd met de werken van kunstenaars Ann Veronica Janssens en Jean Glibert creëerden de studenten een unieke performance in samenwerking met danseres Kayoko Minami.